post

Књига живота је настала као скупина беседа знаменитих Срба кроз векове у сарадњи са господином Момиром Брадићем, а писана је на јарећој кожи.