Ако у себи не спознаш љубав како ћеш љубити ближње? Ако не волиш свој завичај како ћеш волети отаџбину? Танак је слој наше културе, а у њој, у култури је спасење. Ако не волиш отачаство зар ћеш моћи да волиш друге народе, земље, сав преостали свет.